Bekijk onze heerlijk vers belegde broodjesKlik hier!

Duurzame Vangstmethodes

Duurzame Vangstmethodes

Duurzame vangstmethodes zijn manieren van vissen waarbij er rekening word gehouden met: Brandstofverbruik, de zeebodem en de kwaliteit van het product.
Vroeger werd de meeste vis in Nederland gevangen doormiddel van boomkorvisserij.

Bij deze visserij sleep de kotter twee sleepnetten over de bodem. Aan de netten zijn zware kettingen bevestigd die de vis opschrikken.
Het nadeel hiervan is dat er een hoog brandstofverbruik is, de zeebodem beschadigd en er komt veel bodemmateriaal in het net die de vis vervolgens beschadigd.

Hierdoor kwam er een sterke behoefte aan duurzamere vangstmethodes.

Bij Koelewijn verkopen wij veel vis die afkomstig is van de flyshoot visserij. Dit zijn dan soorten als Rode Poon, Rode Mul, Wijting, Makreel, Schol, Schar en Tong.

Behalve de voordelen voor klimaat en milieu, is de kwaliteit van deze vis ook vele malen beter.

Er zijn een aantal duurzame vangstmethodes, de belangrijkste vind je hieronder.

Flyshoot visserij

Het zogenaamde flyshooten is een duurzame vismethode. Andere benamingen voor dezelfde techniek zijn snurrevaad, ankerzegen en Icelandic seining.

Bij de flyshootvisserij wordt een groot stuk zeebodem door lange kabels, ook wel zegentouwen of lijnen genoemd, en een net omsloten. Daarna worden deze kabels naar het schip toegehaald zodat de vissen door de lijnen worden opgejaagd. Uiteindelijk wordt de vis door de turbulentie (stofwolken) die de twee vislijnen veroorzaken, opgejaagd naar het midden. Na verloop van tijd komt het net met een relatief lichte grondpees over het gebied en geraakt de vis in het kuilnet. Qua snelheid zouden sommige vissen in staat kunnen zijnom uit het net te zwemmen. Maar door uitputting (door het opdrijven van de lijnen) lukt het hen niet of nauwelijks om te ontsnappen. In veel gevallen komt bij het flyshooten de vis pas in de laatste fase in het kuilnet terecht, dus bij het halen van de laatste meters lijn en het net.

flyshooting

(Bron: United Fish Auctions)

Pulskorvisserij

De pulskorvisserij wordt toegepast bij de visserij op platvis. In die visserijtak worden technieken gebruikt die de platvis van de bodem opschrikken, zodat de vis vervolgens met het net kan worden opschept.

Bij de conventionele boomkorvisserij vindt het opschrikken plaats door beroeren van de zeebodem met zogenoemde wekkerkettingen.

Dit zijn stalen kettingen die in de breedte van de netopening zijn gemonteerd (wekkers) of meer achter in het net aan de grondpees (kietelaars) en die over de zeebodem worden gesleept. Het vistuig dat bij de pulskorvisserij wordt gebruikt (de puls) heeft geen wekkers en kietelaars, maar kabels met elektroden voorzien van geïsoleerde en geleidende elementen, die in de sleeprichting zijn opgehangen.

Met de pulskor wordt korte tijd een elektrisch veld op de zeebodem opwekt door middel van elektrische pulsjes (stroomstootjes met een spanning van maximaal 15 volt). Vissen reageren op de prikkeling die door de pulskor wordt veroorzaakt en komen los van de bodem.

Met pulsvisserij is er haast geen bodemberoering meer en er kan een brandstofbesparing van 50% (ofwel 19.000 liter diesel per week!)
worden gerealiseerd met als positief neveneffect een sterke reductie van de CO2-uitstoot. De vis wordt door de puls niet gedood of verdoofd, slechts opgeschrikt en de kwaliteit van de vis die aan boord komt is veel beter, omdat de vis onder water met minder vistuig en materiaal in aanraking komt. De vis komt levend aan boord omdat er geen grondvuil zoals stenen meer in het net terecht komt en door de mindere bodemberoering wordt er ook minder discards (te kleine vis, stenen, zeesterren en krabbetjes) gevangen.

pulskor-visserij

(Bron: United Fish Auctions)

Twinrigvisserij

Twinrigging is een moderne vorm van bordenvisserij waarbij twee sleepnetten met elkaar zijn verbonden. De scheerborden zitten aan de buitenzijden van de constructie en tussen de netten in zitten sloffen, zware gewichten die over de zeebodem kunnen glijden.
Een kleine kotter kan op deze manier met vrij weinig vermogen en met lage snelheid een groot bodemoppervlak bevissen. Twinrig visserij is sterk in opkomst als alternatief voor de boomkorvisserij. Het is milieuvriendelijker want er is minder dieselverbruik en minder bodemberoering. Bij multirigging worden meer dan twee netten gekoppeld, bijvoorbeeld drie paren van twee netten.
twinrigvisserij
(Bron: United Fish Auctions)